Ny recension av boken

En mycket positiv recension av min bok finns införd i senaste numret (Nr 3) av den sjöfartshistoriska tidskriften Länspumpen. Dess huvudredaktör Lennart Bornmalm har skrivit en lång artikel där han beskriver såväl det djupa och långvariga forskningsarbetet som utfallet. Han finner läsningen i högsta grad varierande, fängslande och underhållande. Vidare betonar han de rese- och omvärldsskildringar som ger fördjupade kunskaper om Stockholms 1800-talstopografi och periodens handelssjöfart. Att ett otal termer och begrepp fått intressanta förklaringar ses också som positivt.

Man tackar! Hela recensionen finns att läsa här.

Tack för hjälp med Hippolytes blogg

Så är den äntligen sjösatt. Samtidigt som samhället öppnar upp efter den långvariga coronapandemin, släpper jag den blogg som följer på utgivningen av min bok Mannen som försvann. Både bok och blogg om den mystiske Fredrik Hippolyte von Schantz och hans märkliga lilla konstverk finns nu till allmänt beskådande. 

I mitt första inlägg vill jag här främst tacka Gabrielle Roland Waldén från Stockholm för hennes uppoffrande arbete med hela upplägget och den struktur som bloggen har fått. Den är byggd på hennes mer än decennielånga erfarenhet av egna bloggar så jag känner mig både trygg och tacksam.

Vad Christian Kindblad betytt för boken har Gabrielle betytt för bloggen. Utan hennes handfasta hjälp hade det helt enkelt inte blivit någon blogg. Hon hade redan tidigt försett boken med två fotografier, ett med två dykdalber i Stockholms inre farvatten som ren prydnad (se bokens sida 379) och ett annat som bidrag till analysen av vad tavlans rödtoppiga hus på Beckholmen kunde tänkas vara (se sidan 183).

Gabrielles dykdalber har också här ovan fått pryda vinjettbilden till bloggen. Dykdalberna finns absolut inte där för att stöta bort och styra undan de inlägg som förhoppningsvis kommer att droppa in. Tvärtom.

Någon kioskvältare har förstås boken inte blivit och bloggen blir helt säkert näst intill osynlig i universum, även om den nu existerar i bloggosfären. Min egen uppgift är att göra den allmänt bekant och lättfunnen, för att attrahera inlägg och synpunkter till hjälp med analysen av konstnären/sjömannen och hans märkliga lilla tavla.  

Falsterbo i oktober 2021
Gerhard Schönbeck

Mannen som försvann

Det är rubriken på den bok jag skrivit och som publicerades 2021 – en över 500 sidor tjock forskningsrapport, som behandlar märkliga upptäckter i Fredrik Hippolyte von Schantz kölvatten. Men nu är det också dags för en blogg, för uppföljning av forskningsdata. 

Vem var Fredrik Hippolyte von Schantz?
Han föddes i Stockholm 1829, utbildade sig och arbetade inom sjöfart och var dessutom konstnärligt lagd. Sorgligt nog fick han ett ganska kort liv. Han förolyckades till sjöss utanför Godahoppsudden bara 35 år gammal. I boken kallar jag honom för enkelhetens skull FH, och det gör jag även i bloggen.

Upprinnelse till boken är en mycket liten akvarell som FH målat och som funnits i min släkt. I dag är den i min ägo. Det är en miniatyr i storlek ca 9×5 cm. Motivet förbryllade mig. Vad visade akvarellen? Var det ett motiv i Stockholm eller från någon annanstans? Och om det var Stockholm, var hade då FH stått när han målade akvarellen? Läs mer om detta lilla konstverk under sidan TAVLAN

Förstoring av akvarellen som i verkligheten är mycket liten, ca 9×5 cm. 

Min forskning om den lilla akvarellen ledde alltså till att det blev en hel bok. Jag har inte alla svar, säkerligen finns det mer att utröna ur denna bild. Bloggen har jag skapat för att kunna analysera och diskutera underligheter, tveksamheter och felaktigheter i boken. Jag vill mycket gärna ha kommentarer och synpunkter, både på boken och på de inlägg jag gör i bloggen.  

Välkommen till bloggen!