Om författaren

Gerhard Schönbeck föddes 1943 i Skåne. Efter en fil.kand i samhällsvetenskapliga ämnen i Lund och senare en civilekonomexamen påbörjades en lång karriär inom internationell återförsäkring med stationering i Stockholm, New York och London. Senare pensionerade han sig i Falsterbo, där barndomens somrar tillbringats och där han som ung träffat sin blivande hustru. Deras två barn och fyra barnbarn är idag bosatta i Täby.

Först efter pensioneringen tog han av en slump upp skrivandet. Endast en bok och en uppsats har det blivit och han vill därför ogärna kalla sig författare. Hans verk har tagit mer än tio år att forska fram och blivit till en diger och rikt illustrerad lunta. Och efter den följer alltså fortsatt forskning via denna blogg.

Som intresseområden kan nämnas golf, mat och dryck, resor, politik samt litteratur av allehanda slag.

Författaren är på långt håll släkt med bokens huvudperson, vilket framgår av släktträdet nedan. Mamman var nämligen född von Schantz. Men med hennes fars död 1951 (röda rektangeln längst ned till vänster) dog den dåtida huvudgrenen av ätten ut, då mamman – förutom att vara kvinna – också varit ensambarn (se bokens sida 446).

Den ”försvunne” FH syns i släktträdet inflikad (i en blå rektangel) mellan sina båda bröder.