Om tavlan

Akvarellen är i verkligheten mycket liten: 9,1 x 5,0 cm. Ungefär som ett kreditkort.
Klicka på bilden om du vill se den större än så här.

Förutom sjömannen/konstnären FH själv så utgör också denna miniatyrakvarell en av huvudpersonerna – i både bok och denna blogg.

I boken har det klargjorts hur FH:s tavla tillkommit (se sidorna 398 ff och 435). Konstnären har från fyra eller fem olika platser runt Saltsjön i Stockholms inre skärgård framställt några skisser med olika motiv. Dessa har han sedan hemma på kammaren sammanställt i en enda liten men realistisk bild, av författaren benämnd ”Skärgårdsidyll”. Och formatet är alltså inte större än ett kreditkort.

De flesta – för att inte säga samtliga – avbildningar på tavlan är säkert med den dåtida verkligheten överensstämmande. Men då det är fråga om ett konstverk har också den konstnärliga friheten fått flöda och inneburit att FH både vridit och vänt på, retuscherat, lagt till och utelämnat föremål i sin bild.

Tavlan innehåller således en del ännu inte avslöjade mysterier. Det är frågor som: Varför ryker det så mycket ur skorstenen på Boningshuset som syns i fonden? Är det verkligen det så kallade Såghuset man ser där på andra sidan vattnet, till vänster under rökmolnet på tavlan? Fanns det även i verkligheten en vällingklocka på taknocken till det långa huset, såsom FH avbildat det?

Sådana återstående hemligheter hoppas jag kunna få hjälp med att lösa genom denna Hippolytes blogg.