Särtryck om Beckholmen

Om uppsatsen

Beckholmen – Djurgårdens inte helt okända ö”  från 2022 är inte bara ett särtryck om 1800-talets bostadsutveckling på ön, hämtad ur författarens tidigare utgivna tegelsten Mannen som försvann”. Här presenteras också nya fakta och en fortsatt analys, som till stora delar kullkastar den gängse uppfattningen om Beckholmens historiska bebyggelse.  

Arbetet utgör ett klart ifrågasättande av de slutsatser som fram till idag gällt i den allmänna debatten. Dessa utgår från de omhuldade standardverken ”Beckholmen – Djurgårdens okända ö”  från 1985 och antologin ”Beckholmen” från 2002. Den förra är en utförlig avhandling om öns byggnadsutveckling, presenterad av antikvarien vid Stockholms stadsmuseum Anna von Ajkay och publicerad i Samfundet S:t Eriks årsbok 1985. Den, liksom den modernare och rikt illustrerade antologin ”Beckholmen”, har skärskådats med nya ögon och kritisk blick med oväntade resultat.

Med utgångspunkt i en miniatyrakvarell (”En skärgårdsidyll”; se nedan) från mitten av 1800-talet, leds läsaren gradvis med mycket detaljerade beskrivningar fram till en bild av vad tavlan egentligen visar. Bland annat avslöjas ett tidigare bland experter helt okänt flerfamiljshus på Beckholmen.

Den allmänt vedertagna uppfattningen om öns historiska byggnadsutveckling – som alltså länge accepterats som fakta – blir även på andra punkter ordentligt ställd på ända. Exempelvis visar det sig att det gamla Tjärmästarbostället fick sin förlängning åt nordväst minst ett halvt sekel tidigare än alla specialister trott.

Med ett 50-tal illustrationer i färg och svartvitt, leder författaren oss med sin bevisföring via miniatyrakvarellen, kartor och gamla konstverk fram till en ny bild av bostadsbeståndet på ön.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL KÖPA ETT EX AV 
 ”BECKHOLMEN – DJURGÅRDENS INTE HELT OKÄNDA Ö”:  
Pris 170 kronor, inkl inrikes porto och moms. 

1) Meddela adressen som boken ska skickas till. Skicka mail till gerhard@schonbeck.eu och ange din adress. 
2) Betalning: Sätt in 170 kr på bankkonto 9150-000.992-1 i SkandiaBanken, eller använd Swish till 070 344 0836.  OBS: Ange ditt namn på betalningen och glöm inte din adress.
3) Distributör: Uppsatsen och särtrycket Beckholmen – Djurgårdens inte helt okända ö kan även införskaffas från internetbokhandlare som Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus, liksom från Egenutgivarnas Bokhandel.