Byggmästarbostället

– det riktiga namnet på rödtoppiga huset och Boningshuset

Nu ändrar jag namnet på det röda trähus (till höger) som ses mitt i bilden på FH:s miniatyrakvarell. Det gäller alltså den byggnad bortom vilken man ser en våldsam rökpuff skjuta rakt upp i skyn.

Från och med nu benämner jag det Byggmästarbostället. Inte för att FH någonsin gjorde det. Han var inte ens medveten om att denna beteckning skulle komma att dyka upp. Faktum är att den initialt tillkom först två årtionden efter hans död. Den uppkom till följd av yrkestillhörigheten för några individer som bebodde fastigheten i början på 1880-talet.

Tidigt i min forskning kallade jag byggnaden för ”det rödtoppiga huset”. Det var först efter att ha kommit över ett rivningsbeslut från 1894 (se boken, sidorna 178–179) som jag stötte på en annan beteckning, nämligen Boningshuset. Och så har jag kallat detta hus fram till idag.

Men nu, efter att ha djupdykt vidare i ärendet, stöter jag på nedanstående annons införd i Stockholms Dagblad den 24 februari 1883.

I texten sökes en ny hyresgäst till en specifik bostad på Beckholmen, benämnd just Byggmästarbostället.

Det framgår otvetydigt att det här måste röra sig om samma fastighet som jag så länge kallat Boningshuset. Det finns alltför många likheter för att det skulle kunna vara fråga om ett helt annat hus, eller…

Det visar sig för övrigt att lägenheten – men med stavningen Byggmästarebostället (med ett e infört inne i namnet) – samtidigt stått utannonserad hela sex gånger i lokaltidningen Stockholms Hyres-Lista:

Det offererade objektet benämns alltså Byggmästarbostället. Dess namn och storlek liksom omgivande faciliteter skvallrar om att det är en fordrande kundkrets uthyraren vänder sig till. Det kan förmodas vara en högt kvalificerad yrkesman inom varvsindustrin som man söker som ny hyresgäst.

Den person som hyresspekulanter ombedes vända sig till heter Carl Teodor Werner. Han var då högste chef för varvsverksamheten på Beckholmen och bar titeln dockmästare. Hans företrädare hade titulerats både dockmästare och Tjärhovsinspector. Epoken med tjärhantering var emellertid sedan länge över och ersatt med en ren varvsindustri. Men ända fram till 1872 förblev Tjärmästarbostället chefens tjänstebostad. Det året stod den pampiga Dockmästarbostaden – ibland kallad Stenvillan – inflyttningsklar högst upp på holmens krön. Dit hade Werner flyttat, men vem som övertagit hans gamla lägenhet i Tjärmästarbostället är obekant.

Efter att grundligt ha analyserat hyresannonserna för Byggmästarbostället och studerat alla samtida relevanta husförhörslängder och mantalsuppgifter står min slutsats klar. Under denna tid fanns det fyra bostadshus på Beckholmen, samtliga med adressen kvarteret Grönlandet nr 7, Beckholmen (Tjärhofvet). Skattemässigt tillhörde alla boende mantalsdistriktet Ladugårdsland Nedre, senare benämnt Rote 11. Men tyvärr hade de olika byggnaderna på ön inte separata husnummer.

Mitt resultat får betraktas som en kvalificerad gissning och baseras på att Boningshuset under ett antal år hyst följande hyresgäster:

1874–1878: Skeppsbyggmästare Severin Georg Jensen och dennes stora familj

1878–1881: Skeppsbyggmästaren Carl Isaak Cedergren med familj

Den sistnämnda familjen avflyttade därifrån den 20 oktober 1881 (AID: v85551.b970.s184). Någon direkt överlåtelse av hyreskontraktet till annan part har inte kunnat spåras. Bostaden förmodas därför ha stått outhyrd i ett år, vilket medför att även datum för publicering av annonserna tidsmässigt stämmer väl in.

Det är alltså yrkestitlarna på dessa hyresgäster som pekar mot hur beteckningen Byggmästarbostället en gång uppstod. När en ny skeppsbyggmästare med familj ersätter den tidigare i ett av husen så ligger det ju nära till hands att dra slutsatsen att det var vid detta tillfälle som det nya namnet på fastigheten myntades.

Föga förvånande är det därför att jag hävdar att det är just Byggmästarbostället som FH avbildat. Fastän han själv aldrig kom att höra talas om det namnet eller ens skulle kunna ha gissat sig till det, så kommer åtminstone jag att hädanefter hålla mig till denna benämning.

Falsterbo 12 mars 2023
Gerhard Schönbeck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s